Mental Helse etablerer nå i samarbeid med Karolinska Instituttet, YAM– Youth Aware of Mental health – i Norge.

YAM –Youth Aware of Mental health Et helsefremmende og forebyggende skoleprogram om psykisk helse blant unge. I Norge planlegges nå YAM – et helsefremmende og forebyggende program som vil forbedre unges psykiske helse og minske selvmordsforsøk blant skoleelever.

YAM, Youth Aware of Mental health (Ungdoms kunnskap om psykisk helse) er et program for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter til å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å være effektiv i en studie bland drøyt 11 000 skolelever i ti EU-land – depresjoner, selvmordstanker og handlinger reduseres med 50% etter 12mnd. Programmet fremmer utviklingen av problemløsende kapasitet og emosjonell intelligens – for eksempel hvordan man håndterer egne og andres følelser, relasjoner samt empati. Informasjon blir gitt om psykisk helsefremmende livsstiler og hvordan man kan hjelpe seg selv og sine venner. Hoved-målgruppen er skoleelever i alderen 14-16.

Et opplæringsprogram i skolene Opplæringsprogrammet YAM gjennomføres i klassen, i skoletiden gjennom fem timer i løpet av tre uker. Opplæringen utgår fra seks hovedområder: 

  1. Hva er psykisk helse
  2. Selvhjelpråds
  3. Stress og kriser
  4. Depresjoner og selvmordstanker
  5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig
  6.  Hvem kan jeg be om råd

Plakater som behandler programmets hovedområder henges opp i klasserommene og elevene får, gjennom totalt fem klassetimer i tre uker, arbeide aktivt med opplæringmaterialet samt gjennomføre rollespilløvelser. Opplæringen og rollespillet ledes av instruktører som er utdannede av NASP, Nasjonalt sentrum for selvmordforskning og prevensjon av psykisk helse ved Karolinska Instituttet. Skolens eget personell deltar ikke i opplæringen, men kan få egen opplæring. Mental Helse arbeider med å bygge opp et samarbeid med skolehelsetjenesten og andre for å tilby støtte og hjelp til elever ved behov.Effektevaluering og oppfølging av programmet planlegges gjennom en spørreundersøkelse til skoleelevene 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close