YAM lanseres i Norge – invitasjon til å være med i et banebrytende forebyggende psykisk helsearbeid.

Er du interessert i å arbeide med å bedre den psykisk ungdomshelsa? Da kan YAM være noe for deg.

  • Mental Helse lanserer YAM – det best evaluerte og mest effektive forebyggende undervisningsprogram innen psykisk helse som finnes – i samarbeid med Karolinska Instituttet i Stockholm.
  • Vi vil bygge opp en stab av instruktører og søker etter instruktører som ønsker å forplikte seg over tid for å gjennomføre YAM i skoler.
  • Gjennom en hel uke med opplæring, der instruktører fra Karolinska Instituttet står for undervisningen, vil framtidige instruktører bli lært opp til å gjennomføre YAM i skolene og i andre ungdomsgrupper.
  • YAM-utdanningen vil skje gjennom 30 timer i tidsrommet 11-15 februar 2019, og foregå på egnet sted i Oslo.
  • Etter utdanning vil du få prøve deg som YAM-instruktør med grupper av ungdommer og du vil få veiledning underveis.
  • YAM vil etter evaluering av piloten tilbys landets skoler og kommuner – det er ingen grunn til at ikke alle landets unge skal ha med seg redskapene som YAM gir, ut i livet. Gjennomføring av YAM i skolene (kontakt, forberedelser, etterarbeid) vil koordineres av fagavdelingen i Mental Helse.
  • Vi har fått finansiering av YAM som pilot, og kan derfor tilby utdanningen gratis for deg (ordinær pris er 20 000 kr p person) dersom du ønsker å være en del av den første instruktørstaben og gjennomføre utdanningen. Kost og losji dekkes ikke.

Ta kontakt hvis du er interessert: rune.helland@mentalhelse.no

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close